karty.uniza.sk

Ako správne a čo zaplatiť v poplatku za vydanie nového preukazu - Informácie pre prvákov

Úhrada poplatku za preukaz študenta na čipovej karte sa realizuje výlučne bezhotovostným spôsobom, a to prevodom na účet (nie poštovou poukážkou).

Je dôležité správne uvedenie variabilného a špecifického symbolu (rodného čísla držiteľa preukazu), aby bola Vaša platba automaticky spárovaná a mohlo sa pristúpiť k tlači preukazu.

Preukaz je možné vyzdvihnúť osobne (od septembra v rovnakej miestnosti ako fotografovanie) alebo si ho nechať odoslať poštou za príplatok (termín doručenia do konca augusta, resp. v septembri do týždňa po úhrade). Karta Vám bude doručená vo forme poisteného listu v bezpečnostnej obálke - DO VLASTNÝCH RÚK sa nepoužíva.

Preukazy sú platné od 1. septembra a je ich možné využívať už pred nástupom do školy.

Súčasťou poplatku za čipovú kartu pre študentov prvého ročníka je aj poplatok za preukaz Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

Pre pokračovanie informácií o úhrade si vyberte formu Vašeho štúdia: