karty.uniza.sk

Inštalácia CryptoPlus Minidriver

Softvér CryptoPlus ProID tvorí základ inštalácie a umožňuje okrem iného hlavnú komunikáciu operačného systému s Vašou smart kartou (ďalej SC). Umožňuje tak prístup k Vášmu certifikátiu, ktorý je na karte uložený. Východiskovým predpokladom úspešnej inštalácie je nainštalovanie správnej verzie (x86/x64) a dokončenie všetkých predchádzajúcich krokov:

Zistite Aký operačný systém používam?, aby ste mohli spustiť správny inštalátor podľa typu Vášho operačného systému.


Stiahnite inštalačný balík softvéru CryptoPlus ProID.

Inštalačné rozhrania oboch verzií (x86/x64) sú rovnaké, preto budeme popisovať len inštaláciu 64-bitovej verzie. Inštalácia 32-bitovej verzie je identická.

Spustite jeden z inštalátorov podľa typu Vášho operačného systému:

instalacia_spravca_karty

Po spustení sa zobrazí nasledovné okno pre výber jazyka. Klikneme na OK.

jazyk

 

Po spustení sa zobrazí nasledovné okno. Klikneme na Ďalší.

Odsúhlasíme licenčné podmienky a klikneme na Ďalší.

V okne s výberom umiestnenia inštalácie všetko ponecháme na prednastavených hodnotách a klikeneme na Ďalší.

Typ inštalácie vyberieme Vlastná a pokračujeme kliknutím na Ďalší.

V ďalšom okne, necháme všetko na prednastavených hodnotách.

V poslednom vyberieme voľby podľa nasledujúceho obrázku a klikneme na Inštalovať.

Ak používame systém Windows 7 alebo Windows 8 povolíme tomuto programu vykonávanie zmien v počítači.

crypto_plus6

Po úspešnej inštalácii klikneme na Dokončiť dokončíme inštaláciu.

 

Na pracovnej ploche pribudne nová ikona.

 

Pomocou Správca karty je možné zistiť doplňujúce informácie o karte, overiť jej funkčnosť, platnosť certifikátu, obnoviť PIN pomocou PUK kódu, zmeniť PIN ku karte, prípadne exportovať certifikát z karty.

Na záver inštalácie sa odporúča reštartovať počítač.