karty.uniza.sk

Inštalácia balíka Microsoft Visual C++ 2010

Kvôli funkčnosti utility určenej na podpisovanie dokumentov PDF je nutné nainštalovať i toto softvérové vybavenie pre váš počítač. Podľa typu Vášho systému:

 

 

Stiahnutý súbor dvojklikom spustite, povoľte vykonávanie zmien v počítači a nainštalujte.