karty.uniza.sk

Jednotný prístup pre prihlasovanie

Aktiváciou získate jedinečný univerzitný login pre prístup k:

 

Jednorazovým vyplnením webového formuláru na http://stud.uniza.sk » Aktivácia účtu :

 

Viac o aktivácii účtu, LDAP, sieti Wi-Fi nájdete na adrese: nic.uniza.sk/zuwiki/