karty.uniza.sk

Medzinárodný preukaz učiteľa - ITIC

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

Pre pedagogických zamestnancov môže ŽU v spolupráci s CKM SYTS vydať na požiadanie medzinárodný učiteľský identifikačný preukazu ISIC (International TeacherIdentity Card) na čipovej karte. Poplatok ITIC platí v plnej výške držiteľ preukazu. Držiteľ ITIC preukazu sa stáva po dobu kalendárneho roku vydania preukazu členom CKM SYTS a je oprávnený využívať práva a povinnosti medzinárodného študentského preukazu ITIC pod záštitou UNESCO. Pre predĺženie platnosti členstva pre ďalší kalendárny rok je povinný si zamestnanec predĺžiť platnosť preukazu prolongačnou známkou ITIC.

Preukaz ITIC je možné vystaviť iba učiteľom:

Pre učiteľov, ktorí svoj Univerzitný preukaz ITIC dostali v minulom akademickom roku a aj tento rok chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytovalo, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31. decembra.

Preukaz si môžete prolongovať na adrese:

Centrum informačných a komunikačných technológií
Stredisko vydávania čipových kariet
Univerzitná 1, miestnosť AA018, Žilina

Kontaktné osoby: Ing. Igor Glos, Ing. Martin Skála, tel. č. 041/5131715

Kompletný zoznam zliav máte k dispozícii:

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC