karty.uniza.sk

Microsoft Outlook 2007

Podpisovanie e-mailov v Microsoft Outlook 2007


Nastavenie digitálneho podpisu v Microsoft Outlook 2007

K počítaču pripojte čítačku kariet Smart Card a vložte Vašu kartu do čítačky.

Spustite e-mailového klienta Microsoft Outlook 2007.

Zvoľte Nástroje - Centrum dôveryhodnosti - Zabezpečenie e-mailu.

V poli Zašifrovaný e-mail zvoľte Nastavenia...

V otvorenom dialógovom okne zvoľte Nové.

image5

Napíšte názov nastavenia zabezpečenia (Osobný certifikát Michal Hvizdák) a zvoľte Vybrať... v časti Podpisový certifikát.

V otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný certifikát a stlačte OK.

Overte, či Vaše nastavenia zodpovedajú tým na nasledujúcom obrázku.

V prípade, že chcete pridávať podpis ku každej odoslanej správe zaškrtnite voľbu ako na nasledovnom obrázku a sprievodcu ukončite stlačením OK.


Podpísanie správy v Microsoft Outlook 2007

Aby ste Vašu správu poslali digitálne podpísanú, pri vytvorení správy musí byť vysvietená ikona Digitálny podpis. Predpokladom je správne nainštalované bezpečnostné zariadenia a vložená SC karta.

Po kliknutí na Odoslať zadajte Váš PIN kód a stlačte OK.


Digitálne podpísané správy

Ak dostanete správu, označenú pečaťou, znamená to, že je správa digitálne podpísaná. Kliknutím na ikonu pečete sa zobrazia informácie o digitálnom podpise.

image12