karty.uniza.sk

Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10

V operačných systémoch Windows 7, Windows 8 a Windows 10 prebehne inštalácia plne automaticky za predpokladu, že je počítač pripojený k internetu a má prístup k službe Windows Update. Systém stiahne príslušný ovládač automaticky.

Po úspešnej inštalácii sa zobrazí nasledovné okno, v ktorom bude čítačka figurovať ako všeobecné, generické zariadenie, čo však pre plnú funkcionalitu postačuje.

Windows 7, Windows 8

 

Windows 10

 

V prípade, že by zariadenie nebolo správne rozpoznané, nainštalujeme čítačku návodom platným pre Win XP.