karty.uniza.sk

Microsoft Office 2007

Podpisovanie dokumentov v Microsoft Office 2007

Otvorte dokument, ktorý chcete podpísať. Je veľmi dôležité daný súbor najskôr uložiť. Kliknite na ikonu umiestnenú v ľavom hornom rohu.

office_1

Z ponuky vyberte Pripraviť a následne z menu zvoľte Pridať digitálny podpis.

office_2

Zobrazí sa informačné okno. Pokračujte kliknutím na OK.

office_3

Skontrolujte správnosť Vašej identifikácie a vydavateľa E-cert. Ak nie sú údaje nastavené, kliknite na Zmeniť. Zadať môžete aj účel podpisovania daného dokumentu, no nie je to podmienkou.

Kliknite myšou na Podpísať.

Prebehne príprava podpisovania. Zobrazí sa informačné okno. Softvér ProID si vyžiada PIN k Vašej Smart karte. Zadajte ho a kliknite na OK.

office_6

V informačnom okne o úspešnosti podpisu kliknite na OK.

office_7

V pravej časti obrazovky sa pri podpísaných dokumentoch automaticky zobrazuje informácia o platnosti digitálneho podpisu daného dokumentu.

 

Poznámka: Akákoľvek následná zmena, či úprava dokumentu daný podpis zneplatní.

V prípade, že nie je možné overiť totožnosť certifikačnej autority vloženého digitálneho podpisu, nemáte správne nainštalovaný platný certifikát certifikačnej autority E-cert.