karty.uniza.sk

Podpisovanie PDF

Podpisovanie a pečiatkovanie PDF pomocou aplikácie E-Cert Podpisovač


Nastavenie E-Cert Podpisovač PDF súborov.

Stiahnite a spustite aplikáciu E-Cert Podpisovač PDF súborov.

Z menu vyberte Nastavenia.

Na karte Digitálne podpisovanie kliknite na Predvoliť certifikát pre podpisovanie.

Uistite sa, že máte k počítaču pripojenú čítačku Smart kariet a vloženú Vašu kartu. Po zaškrtnutí políčka Všetky úložiská certifikátov uvidíte certifikát so svojím menom. Vyberte ho a stlačte OK.

Na karte Časové pečiatkovanie sa uistite, že NIE JE zaškrtnutá voľba Pridať časovú pečiatku k podpisu a stlačte OK.


Pridanie a podpísanie PDF súboru na podpis

Hlavné okno aplikácie E-Cert Podpisovač PDF súborov.

Pre úspešné podpísanie dokumentu pomocou E-Cert Podpisovač PDF súborov, musíte dokument určený k podpísaniu umiestniť do pracovného okna aplikácie. Súbory PDF do okna jednoducho pretiahnite myšou.

V okne aplikácie sa zobrazí presná cesta k podpisovanému PDF súboru. Kliknite na Podpísať.

Zobrazí sa informácia o priebehu podpisovania.

Zadajte PIN k Vašej karte a stlačte OK.


Overenie podpisu

Po otvorení podpísaného dokumentu v programe Adobe Reader sa s najväčšou pravdepodobnosťou zobrazí informácia, že dokument je digitálne podpísaný, no vyskytli sa chyby s podpisom.

Problém je spôsobený nastavením programu Adobe Reader, ktorý nemá prístup k certifikátom certifikačných autorít, ktoré sú uložené v operačnom systéme.

Z menu vyberieme Úpravy - Predvoľby.

Vľavo vyberieme Podpisy a vpravo v časti Overenie klikneme na Viac.

V časti Integrácia s Windows zaškrtneme obe voľby:

Potvrdíme OK.

Aplikáciu Adobe Reader reštartujeme. Digitálny podpis bude overený.