karty.uniza.sk

Podpisovanie dokumentov Office a PDF

V prostredí kancelárskeho balíka Microsoft Office je možné elektronicky podpísať viaceré typy dokumentov – od základných „wordovských“ - *.doc, *.docx, cez dokumenty Excel i PowerPoint. Postup je pri každom z týchto typov súborov rovnaký. Pre účely tohto návodu budeme teda podpisovanie dokumentu ilustrovať na príklade dokumentu Microsoft Word.

Ak chcete podpísať dokument, uistete sa, že máte nainštalovaný všetko potrebný softvér:

Pokračujte výberom návodu pre Váš Microsoft Office alebo návodu pre podpísanie PDF súboru.