karty.uniza.sk

Podpisovanie e-mailov

Odoslať digitálne podpísaný e-mail môžeme z viacerých e-mailových klientov, medzi ktoré patria Microsoft Outlook 2003/2007/2010/2013, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird.

Ak chcete digitálne podpísať e-mail, uistete sa, že máte nainštalovaný všetko potrebný softvér:

Pokračujte výberom návodu pre Váš Microsoft Outlook, prípadne Windows Live Mail alebo Mozilla Thunderbird.