karty.uniza.sk

Prolongácia preukazu

Každý študent je povinný si svoj preukaz prolongovať (predĺžiť jeho platnosť) na nový akademický rok. Bez prolongácie pre nový akademický rok (AR) je preukaz študenta neplatný a nepotvrdzuje držiteľovi štatút študenta Žilinskej univerzity.
Interné a externé aplikácie spojené s preukazom študenta na čipovej karte sú pre neplatný preukaz nedostupné.
Základná podmienka pre prolongáciu preukazu je, že študent musí byť zapísaný do vyššieho ročníka a zaradený do registra študentov pre nový akademický rok. Zápisy vykonávajú študijné oddelenia fakúlt.
Bez zápisu do registra študentov Žilinskej univerzity, pre aktuálny AR, preukaz nie je možné prolongovať. Prolongácia preukazu sa vzťahuje na všetkých študentov, ktorí sú zapísaní do 2. až 5. ročníka denného a externého štúdia.

 

PREUKAZY, KTORÉ NEBUDÚ PROLONGOVANÉ, BUDÚ ZABLOKOVANÉ!

 

 

Prolongácia Preukazu študenta na čipovej karte má dve časti:
•    elektronická prolongácia,
•    vizuálna prolongácia (prolongačnou známkou).