karty.uniza.sk

Ako prolongovať preukaz študenta denného štúdia

Pre bezhotovostný prevod (neplatiť poštovou poukážkou) použite nasledujúce údaje:

Číslo účtu: 000000-7000080700/8180 (Štátna pokladnica SR)
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: podľa tabuľky
Špecifický symbol: rodné číslo študenta (bez lomky)
Suma: je potrebné vypočítať podľa tabuľky (napr. komplet ISIC je 14 €)

Do poznámky môžete uviesť meno a priezvisko študenta - držiteľa karty

Poplatky:

 Poplatok  Variabilný symbol Cena 
Prolongačná známka ISIC  53121  12 €
Prolongačná známka noISIC (bez nároku na komerčné zľavy, ktoré karta ISIC inak poskytuje - bolo ju potrebné objednať vopred) 53122  2 €
Príplatok za EMBASE (externé využitie preukazu mimo univerzity, viac info.) rovnaký ako pre známku 2 €
Navýšenie poplatku za prolongáciu po 15. októbri  

V základnej cene prolongačnej známky nie je zahrnutý poplatok za využívanie karty v systéme EMBASE.

Príklady použitia:

 

Odporúčame prevod realizovať min. 2 pracovné dni pred zápisom, aby ste si mohli preukaz prolongovať v rovnaký deň. (platba VIAMO je okamžitá)