karty.uniza.sk

Ako prolongovať preukaz študenta externého štúdia

Pre bezhotovostný prevod (neplatiť poštovou poukážkou) použite nasledujúce údaje:

Číslo účtu: 000000-7000080700/8180 (Štátna pokladnica SR)
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 53123
Špecifický symbol: rodné číslo študenta (bez lomky)
Suma: 2 €

Do poznámky môžete uviesť meno a priezvisko študenta - držiteľa karty

Poplatky:

Poplatok Variabilný symbol Cena 
Prolongačná známka 53123  2 €
Navýšenie poplatku za prolongáciu po 15. októbri  

Odporúčame prevod realizovať min. 2 pracovné dni pred zápisom, aby ste si mohli preukaz prolongovať v rovnaký deň. (Platba VIAMO je okamžitá)