karty.uniza.sk

Systém EMBASE

 

 

Systém EMBASE je potrebný na týždenné cestovné lístky pri cestovaní vlakom (ŽSR), pri využívaní prímestskej dopravy SAD a MHD.

V MHD Žilina sa systém EMBASE nevyužíva. 

Pre jednorazové cestovanie ŽSR a pre jednorazové lístky v MHD Žilina EMBASE nie je potrebný (stačí platný preukaz študenta).

 

V základnej cene prolongačnej známky nie je zahrnutý poplatok za využívanie karty v systéme EMBASE.

 

V SAD Žilina - je potrebné dať si preukaz „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste SAD Obchodné centrum Mirage. Na preukaz sa následne dá nahrať kredit a používať ho ako elektronickú peňaženku na zľavnené cestovné. V jednom preukaze môže byť nahratý kredit len jednej SADky. Ak študent cestuje dvoma, prípadne viacerými SADkami, je dobré nahrať si kredit v tej SADke, ktorou cestuje najviac. Na tej SADke potom preukaz využíva ako elektronickú peňaženku. Na ostatných SADkách je na preukaz poskytovaná študentská zľava a za lístok sa platí v hotovosti priamo vodičovi, (zmluvní dopravcovia akceptujúci preukazy DESFire).

Zľavnené cestovné sa priznáva maximálne do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najdlhšie do veku 26 rokov.

Viac informácií: 

https://www.transcard.sk/vysoka-skola/vyuzitie-preukazu-v-doprave/

https://www.transcard.sk/dopravna-karta/akceptacia-elektronickej-penazenky-dopravcov/