karty.uniza.sk

Systém EMBASE

 

 

Systém EMBASE je potrebný pri využívaní prímestskej dopravy SAD a mestskej hromadnej doprave okrem Žiliny (jednorazové lístky aj peňaženka).

Pre cestovanie železnicou a pre jednorazové lístky v mestskej hromadnej doprave v Žiline EMBASE nie je potrebný (stačí platný preukaz študenta).

 

V základnej cene prolongačnej známky nie je zahrnutý poplatok za využívanie karty v systéme EMBASE.

 

V SAD Žilina - je potrebné dať si preukaz „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste SAD Obchodné centrum Mirage. Na preukaz sa následne dá nahrať kredit a používať ho ako elektronickú peňaženku na zľavnené cestovné. V jednom preukaze môže byť nahratý kredit len jednej SADky. Ak študent cestuje dvoma, prípadne viacerými SADkami, je dobré nahrať si kredit v tej SADke, ktorou cestuje najviac. Na tej SADke potom preukaz využíva ako elektronickú peňaženku. Na ostatných SADkách je na preukaz poskytovaná študentská zľava a za lístok sa platí v hotovosti priamo vodičovi, (zmluvní dopravcovia akceptujúci preukazy DESFire).

Zľavnené cestovné sa priznáva maximálne do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najdlhšie do veku 26 rokov.