karty.uniza.sk

Vizuálna prolongácia

Vizuálne prolongovanie nalepením prolongačnej známky sa realizuje v univerzitnom stredisku vydávania ČK (AA018). Vizuálna prolongácia sa realizuje buď univerzitnou známkou (noISIC) alebo v prípade záujmu študenta ISIC známkou.

Prolongačná kampaň vychádza z objednávkového formulára, prostredníctvom ktorého bude každý študent v dennej forme štúdia na 1.,2. a 3. stupni povinný objednať si prolongačnú známku ISIC alebo no ISIC do konca apríla aktuálného AR. Formulár je veľmi jednoduchý, prehľadný a študent v ňom vypíše základné údaje z univerzitného preukazu ISIC a následne vyznačí možnosť výberu prolongačnej známky.

Prístup k objednávkovému formuláru zabezpečia jednotlivé fakulty PU na svojich webových stránkach, na viditeľnom mieste.