karty.uniza.sk

Využitie mimo univerzity

Systém TRANSCARD je súhrn právnych, organizačných, technických a ekonomických prostriedkov, ktoré umožňujú použitie bezkontaktnej čipovej karty EMCARD v ľubovoľnom množstve systémov externých poskytovateľov služieb integrovaných do systému EMBASE, za dodržania definovaných pravidiel tak, aby bola dodržaná vzájomná kompatibilita medzi takýmito systémami. Systém EMBASE obsahuje vlastný informačný systém, prostredníctvom ktorého sa spracovávajú a poskytujú elektronické informácie potrebné pre zabezpečenie funkcionality systému EMBASE.

Upozorňujeme že aj bez systému TRANSCARD je možné kartu v doprave využívať:

 

Zľavnené cestovné sa priznáva maximálne do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najdlhšie do veku 26 rokov.