karty.uniza.sk

Windows Live Mail

Podpisovanie e-mailov vo Windows Live Mail


Nastavenie digitálneho podpisu vo Windows Live Mail

K počítaču pripojte čítačku kariet Smart Card a vložte Vašu kartu do čítačky.

Spustite e-mailového klienta Windows Live Mail.

V menu zvoľte Možnosti - E-mailové kontá.

Zvoľte Vaše konto a kliknite na Vlastnosti.

V otvorenom dialógovom okne kliknite na kartu Zabezpečenie a zvoľte Vybrať... v časti Podpisový certifikát.

image5

V otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný certifikát a stlačte OK.

Postup v predchádzajúcich dvoch bodoch zopakujte v časti Nastavenie šifrovania a potvrďte OK.

Zavrite nastavenie kont e-mailového klienta Windows Live Mail.

V menu zvoľte Možnosti - Možnosti zabezpečenia.

Na karte Zabezpečenie v časti Zabezpečená poštazvoľte Digitálna identifikácia a overte prítomnosť Vášho certifikátu. 

Stlačte Zavrieť.

V prípade, že chcete pridávať podpis ku každej odoslanej správe zaškrtnite voľbu ako na nasledovnom obrázku a sprievodcu ukončite stlačením OK.

 


Podpísanie správy vo Windows Live Mail

Aby ste Vašu správu poslali digitálne podpísanú, pri vytvorení správy musí byť vysvietená ikona Digitálny podpis. Vo Windows Live Mail ju nájdete na karte Možnosti. Predpokladom je správne nainštalované bezpečnostné zariadenia a vložená SC karta.

Po kliknutí na Odoslať zadajte Váš PIN kód a stlačte OK.


Digitálne podpísané správy

Ak dostanete správu, označenú pečaťou, znamená to, že je správa digitálne podpísaná. Kliknutím na ikonu pečete sa zobrazia informácie o digitálnom podpise.

image12