karty.uniza.sk

Zmene PIN kódu karty

Po úspešnej inštalácii softvéru CryptoPlus ProID môžeme:


Pri zmene PIN kódu k Vašej SC karte postupujte nasledovne:

  1. skontrolujeme, či je čítačka kariet nainštalovaná a pripojená k počítaču,
  2. vložíme Smart kartu,
  3. na pracovnej ploche vyhľadáme ikonu s názvom Zmena PIN a spustíme program.

Zobrazí sa jednoduché okno s možnosťou zmeny PIN a PUK kódu Smart karty.

crypto_plus9