karty.uniza.sk

Certifikáty e-cert

Inštalácia certifikátu certifikačnej autority E-cert:

 


Mozzila Firefox

1. Do webového prehliadača Mozilla Firefox zadáme adresu www.ecert.sk

ecert1

2. Hneď na úvodnej stránke zvolíme inštalovať:

ecert2

3. Zobrazí sa nasledovné okno, kde zaškrtneme všetky tri položky a svoju voľbu potvrdíme.

ecert3

4. Ďalej pokračujeme časťou Inštalácia certifikátu.


 

Google Chrome

1. Do webového prehliadača Google Chrome zadáme adresu www.ecert.sk

2. Na úvodnej stránke zvolíme možnosť inštalovať:

ecert5

3. Certifikát sa uloží do prednastaveného úložiska prehliadača Google Chrome. V ľavom dolnom rohu ho otvoríme.

Ďalej pokračujeme časťou Inštalácia certifikátu.

 


 

Internet Explorer

1. Do webového prehliadača Internet Explorer zadáme adresu www.ecert.sk

ecert4

2. Hneď na úvodnej stránke zvolíme inštalovať:

ecert5

3. V spodnej časti prehliadača Internet Explorer sa zobrazí ponuka ako na nasledujúcom obrázku. Zvolíme "Otvoriť":

ecert6

4. Ďalej pokračujeme časťou Inštalácia certifikátu.

 


 

Inštalácia certifikátu

1. Inštalácia certifikátu začína kliknutím na tlačidlo "Inštalovať certifikát" pre každý prehliadač identicky.

ecert7

2. V nasledujúcom kroku, "Sprievodca importom certifikátov" klikneme na tlačidlo "Ďalej". Zmeníme voľbu na "Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore" a klikneme na "Prehľadávať".

ecert8

3. Z ponuky vyberieme "Dôveryhodné koreňové certifikačné autority" a potvrdíme "OK".

ecert9

4. Pokračujeme "Ďalej".

ecert10

5. Dokončíme import certifikátu.

ecert11

ecert12