karty.uniza.sk

Kopírovacie služby

Elektronickou peňaženkou vo FAXCOPY vrátane 10% zľavy na kopírovacie a reprografické služby s licenciou ISIC