karty.uniza.sk

Kto sme a kde nás nájdete?

ZU_vektor_new

Žilinská unverzita v Žiline

Centrum IKT
Oddelenie podpory používateľov
Pracovisko čipových kariet a IKT podpory používateľov

Univerizitná 1, prízemie rektorátu - AA018
010 26 Žilina, Slovenská republika, EU

041/513 1715, 041/513 1849

karty@uniza.sk

 

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok - piatok: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 15:00 hod.