karty.uniza.sk

Umiestnenie terminálov pre ČK na pôde Žilinskej univerzity

Univerzitné terminály pre aktualizáciu údajov (študentské)

 Novostavba AA  pracovisko čipových kariet AA018

 

Dochádzkové terminály (zamestnanecké)

 FŠI, Ul. 1. mája 32  vchod do budovy A 09
 UZ, Hlinská , blok V  vrátnica, Internáty Hliny 53
 FRI, Veľký diel  vrátnica FRI 05
 SjF - Poloprevádzka, Veľký diel  vrátnica 02
 SjF - blok NI, Veľký diel  zadný vchod 92
 SjF, EF - blok NC Veľký diel  vrátnica 03
 F PEDaS - blok NF Veľký diel  vrátnica 01
 Rektorát ŽU  1. poschodie 90
 ÚTV - blok HB, Internátna ul.  vchod 30
 Nová Menza  kancelárie 50
 UZ -  blok E/F, Vysokoškolákov   52
 Univezitná knižnica, Vysokoškolákov   34
 Novostavba AF, AD  pri oboch vchodoch 04, 08