karty.uniza.sk

Vzory preukazov

Študenti denného štúdia

 

 

Študenti extereného štúdia

 

 

 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ŽU

vydané po 06/2015 (v platnosti aj pôvodný vizuál)

   

vydávané do 06/2015 (trvale platný vizuál)