karty.uniza.sk

Postup predĺženia platnosti preukazu pre ďalší akademický rok

Predlžovanie platnosti preukazu študenta - PROLONGÁCIA - sa týka všetkých študentov, ktorí pokračujú v štúdiu nasledujúci akademický rok vrátane študentov, ktorí opakujú ročník a študentov, ktorí prešli na inžinierske štúdium.

Ak študent mení formu štúdia (denné/externé), je potrebný nový preukaz.

Pôvodný preukaz je platný do 30. septembra, takže po zápise je každý študent povinný si nechať na preukaze predĺžiť platnosť. Predlžovanie platnosti preukazu sa bude realizovať od začiatku septembra. Neprolongované preukazy budú v polovici októbra zablokované a nebude možný prístup do informačných systémov UNIZA.

Predĺženie platnosti sa realizuje elektronicky (nutná fyzická aktualizácia údajov v čipe preukazu) a vizuálne (prolongačná známka s uvedením konca platnosti preukazu). Študent si môže vybrať medzi prolongačnou známkou ISIC (s komerčnými zľavami) a noISIC (bez komerčných zliav). Počet známok noISIC je obmedzený a ich vydanie je garantované len do konca septembra. Nie je potrebná osobná prítomnosť študenta. Preukaz môže priniesť ktokoľvek, resp. jedna osoba môže vybaviť prolongáciu viacerým študentom spĺňajúcim podmienky.

Podmienky: