karty.uniza.sk

Ako vybaviť duplikát preukazu pri jeho strate, odcudzení a pod.

V prípade nefunkčnosti, straty alebo odcudzenia preukazu je možné vytlačiť jeho duplikát za podmienky, že študent uhradí príslušnú sumu (v prípade ISIC a zamestnaneckej karty 20 eur, v prípade preukazu externého študenta 10 eur) cez portál emany.uniza.sk. Tiež je možné poslať duplikát poštou za podmienky, že študent uhradí aj poštovné 2,50 eur.

Duplikát preukazu má to isté číslo licencie ISIC, ale nové číslo karty, takže je nutné o tom informovať dopravcu, u ktorého si uplatňujete na základe preukazu študenta zľavu.