karty.uniza.sk

Elektronická peňaženka Žilinskej univerzity - eMANY

Elektronická peňaženka Žilinskej univerzity „eMANY“ je centrálny úhradový systém, ktorý obhospodaruje účet klientov UNIZA, t.j. všetkých zamestnancov a študentov vo všetkých formách a stupňoch, najmä bezhotovostným spôsobom. Vznikol rozšírením funkcionalít stravovacieho účtu v systéme KREDIT.

Plnenie účtu

 

Identifikátor platby resp. variabilný symbol je osobné číslo študenta/zamestnanca.

 

Čerpanie účtu

 

Jeden z tankomatov eMANY sa  nachádza priamo pri vstupe na pracovisko vydávania čipových kariet.