karty.uniza.sk

Poplatky za vydanie preukazu študenta denného štúdia 1. ročníka

Na úhradu preukazu môžete použiť PLATOBNÚ BRÁNU alebo BEZHOTOVOSTNÝ PREVOD s nasledujúcimi údajmi:

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 6929/32, 811 07 Bratislava

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 53124

Špecifický symbol: rodné číslo študenta (bez lomky)

Suma podľa tabuľky:
 
Základná cena preukazu (hybridnej čipovej karty s vizuálom ISIC)  32,00 €
Príplatok za odoslanie preukazu poštou (doporučená zásielka len v rámci SR)  +2,50 €
Príplatok za TRANSCARD (využitie preukazu na zľavu v doprave, viac info.)  +3,00 €

Cena kompletného preukazu vrátane služby odoslania poštou je 37,50 €. Platba sa nevykonáva poštovou poukážkou.