karty.uniza.sk

Poplatky za vydanie preukazu študenta externého štúdia 1. ročníka

Na úhradu preukazu môžete použiť PLATOBNÚ BRÁNU alebo BEZHOTOVOSTNÝ PREVOD s nasledujúcimi údajmi:

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700 (SPSRSKBAXXX)

Variabilný symbol: 53129

Špecifický symbol: rodné číslo študenta (bez lomky)

Suma podľa tabuľky:

Základná cena preukazu (bezkontaktnej čipovej karty)  12,00 €
Príplatok za odoslanie preukazu poštou ( doporučená zásielka len v rámci SR)  +2,50 €

Cena kompletného preukazu vrátane služby odoslania poštou je 14,50 €. Platba sa nevykonáva poštovou poukážkou.