karty.uniza.sk

Použitie preukazu študenta v doprave

 Všetky informácie o použití preukazu ISIC v doprave nájdete tu: preukazstudenta.sk/vs