karty.uniza.sk

Poplatky za vydanie čipovej karty a za prolongácie

 

Cenník služieb a identifikačných preukazov vydávaných

na Žilinskej univerzite v Žiline

 

 

 Študenti denného štúdia 1.-3. stupňa suma 
Nová hybridná čipová karta s vizuálom ISIC 32 €
Duplikát preukazu (hybridnej čipovej karty) 20 €
Prolongačná známka ISIC 12 €
Prolongačná známka noISIC 2 €
Príplatok za zaslanie preukazu poštou (poistená zásielka, doporučene, len v rámci SR) 2,50 €
Príplatok za dopravnú aplikáciu TRANSCARD 3 €

 

 Študenti externého štúdia 1.-3. stupňa suma 
Nový preukaz externého študenta 12 €
Duplikát preukazu externého študenta 10 €
Prolongačná známka EXTERNISTA 2 €
Príplatok za zaslanie preukazu poštou (poistená zásielka, doporučene, len v rámci SR) 2,50 €

 

 Zamestnanci a ostatní  suma
Prvý preukaz zamestnanca Žilinskej univerzity 0 €
Karta bez kontaktného čipu (parkovanie a pod.) 10 €
Duplikát preukazu zamestnanca (hybridná čipová karta) 20 €
Vydanie preukazu ITIC, prolongačná známka ITIC 10 €
 

Poplatky sa uhrádzajú cez portál emany.uniza.sk

Výnimku v spôsobe platby majú len noví študenti Žilinskej univerzity, ktorí zaplatia bankovým prevodom.
Viac info: http://karty.uniza.sk/Ako-zaplatit-za-novy-preukaz/