karty.uniza.sk

Umiestnenie terminálov pre ČK na pôde Žilinskej univerzity

Univerzitné terminály pre aktualizáciu údajov (študentské)

 Blok AA - prízemie  pracovisko čipových kariet AA018

 

Dochádzkové terminály (zamestnanecké)

 FBI, Ul. 1. mája 32  vchod do budovy A 09
 UZ, Hliny 5  vrátnica bloku V 53
 FRI, Veľký diel  vrátnica FRI 05
 SjF - Poloprevádzka, Veľký diel  vrátnica 02
 SjF - blok BI, Veľký diel  zadný vchod 92
 SjF, FEIT - blok BC, Veľký diel  vrátnica 03
 F PEDaS - blok BF, Veľký diel  vrátnica 01
 Rektorát - blok AA, Veľký diel  1. poschodie 90
 ÚTV - blok HB, Internátna ul.  vchod 30
 Nová Menza  kancelárie 50
 UZ -  blok E/F, ul. Vysokoškolákov  vchod 52
 Univezitná knižnica, ul. Vysokoškolákov  vchod 34
 Hlavná vrátnica, bloky AF, AD  pri oboch vchodoch 04, 08