Úhrada poplatku za preukaz študenta UNIZA

K sume na úhradu môže byť pripočítaný aj Manipulačný poplatok (max. 0,31 EUR), ktorý znáša platiteľ. Jeho výška bude vypočítaná v nasledovnom kroku, podľa spôsobu úhrady.

Platba môže byť vykonaná prostredníctvom debetných alebo kreditných platobných kariet: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron vydané vydavateľmi v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru na fyzickú osobu (nie biznis karty).