karty.uniza.sk

Vzory preukazov

Študenti denného štúdia

 

Študenti extereného štúdia

    

 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ŽU