karty.uniza.sk

Postup predĺženia platnosti preukazu pre ďalší akademický rok

Predlžovanie platnosti preukazu študenta - PROLONGÁCIA - sa týka všetkých študentov, ktorí pokračujú v štúdiu nasledujúci akademický rok vrátane študentov ktorí opakujú ročník a študentov, ktorí prešli na inžinierske štúdium.

Ak študent mení formu štúdia (denné/externé) je potrebný nový preukaz!

Pôvodný preukaz je platný do 30. septembra, takže po zápise je každý študent povinný si nechať na preukaze predĺžiť platnosť. Neprolongované preukazy budú zablokované a nebude ich možno využívať ako na pôde univerzity tak aj v externých aplikáciách.

Predĺženie platnosti sa realizuje elektronicky (aktualizácia údajov v čipe preukazu) a vizuálne (prolongačná známka s uvedením konca platnosti preukazu).

Predlžovanie platnosti preukazu sa bude realizovať od začiatku septembra. Neprolongované preukazy budú po 15. októbri zablokované.

Podmienky:

Pre informácie o spôsobe a výške úhrady si vyberte formu štúdia: