karty.uniza.sk

Spôsob prihlásenia sa a poskytované informácie

Pre prihlásenie sa do sekcie Moja karta je potrebné použiť LDAP účet UNIZA. (Ak ešte nemáte, aktivujte si ho tu: https://nic.uniza.sk/nms/ldap/person/activateaccount2form )

Ako prihlasovacie meno zadajte Vaše osobné číslo a heslo je totožné s heslom pre Wifi, IS Vzdelávanie, emailovú adresu na stud.uniza.sk....

Po úspešnom prihlásení získate