karty.uniza.sk

Elektronická prolongácia

Realizuje sa prostredníctvom univerzitného terminálu pridržaním preukazu na čítacom zariadení terminálu na cca 5 sekúnd. Univerzitné terminály sú umiestnené v stredisku čipových kariet na AA018.