karty.uniza.sk

Inštalácia .NET Framework

K fungovaniu softvéru CryptoPlus ProID je potrebné mať na počítači nainštalovaný .NET Framework minimálne vo verzii 3.5. Webový inštalátor aktuálnej verzie 4 je možné stiahnuť z adresy: http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851

Ako jazyk vyberte Čeština a kliknite na Stáhnout. V ďalšom kroku kliknite na Ne, díky, chci pokračovat. Súbor uložte napr. na Vašu plochu a spustite.

Stiahnutý súbor spustite a nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.