karty.uniza.sk

Microsoft Windows XP, Windows Vista

Ovládač čítačky je dostupný prostredníctvom tohto odkazu:

Gemalto PC Twin Reader

Ovládač zo stránky výrobcu stiahnite a nainštalujte do Vášho PC podľa pokynov na obrazovke.