karty.uniza.sk

Správca karty a overenie funkčnosti

Po úspešnej inštalácii softvéru CryptoPlus ProID môžeme:


Pri kontrole funkčnosti SC karty postupujte nasledovne:

  1. skontrolujeme, či je čítačka kariet nainštalovaná a pripojená k počítaču,
  2. vložíme Smart kartu,
  3. na pracovnej ploche vyhľadáme ikonu s názvom Správca karty a spustíme program.

V zobrazenom okne programu sa uistíme, či operačný systém správne rozpoznal čítačku kariet. Štandardne je v systéme pomenovaná ako Generic USB Smart Card Reader a mali by ste ju vidieť v rozhraní programu.

Kliknite na ikonu Obnoviť, ktorá sa nachádza na paneli nástrojov.

crypto_plus10

Program načíta dáta z Vašej SC.

crypto_plus11

V rozhraní programu uvidíte všetky údaje o Vašej SC.

crypto_plus12