karty.uniza.sk

Ubytovacie zariadenie

Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia si ubytovanie budú vybavovať v deň zápisu na štúdium na príslušnej fakulte. Základnou podmienkou pre pridelenie ubytovania je vzdialenosť od miesta trvalého pobytu do Žiliny. Izby pre prvákov sú pridelené pred nástupom. V prípade, ak by vyčlenená kapacita pre prvákov bola nepostačujúca, o nepridelení ubytovania Vás budeme včas informovať.Základné informácie nájdete na stránke http://www.iklub.sk/?q=ubytko