karty.uniza.sk

Využitie na univerzite

Preukaz študenta denného štúdia slúži na identifikáciu denného študenta Žilinskej univerzity.


Platný preukaz študenta UNIZA je podmienka na vstup do informačných systémov UNIZA, Univerzitnej knižnice, stravovacieho a prístupového systému.
Umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností univerzity, vstup do budov, preukaz čitateľa v Univerzitnej knižnici, stravovacieho systému, ...