karty.uniza.sk

Inštalácia základného softvéru

V tejto časti nájdete všetky informácie potrebné pre správnu inštaláciu programového vybavenia. Po nainštalovaní všetkých súčastí, budete môcť plnohodnotne využívať Váš elektronický podpis.