karty.uniza.sk

Microsoft Office 2013

Podpisovanie dokumentov v Microsoft Office 2013

Otvorte dokument, ktorý chcete podpísať. Je veľmi dôležité daný súbor najskôr uložiť. Kliknite na ikonu umiestnenú v ľavom hornom rohu.

office_9

Z ponuky vyberte Informácie a kliknite v časti Povolenia na Zabezpečiť dokument. Z menu, ktoré sa rozbalí zvoľte Pridať digitálny podpis.

office_17

Skontrolujte správnosť Vašej identifikácie a vydavateľa E-cert. Ak nie sú údaje nastavené, kliknite na Zmeniť. V položke Typ záväzku zvoľte Tvorca tohto dokumentu. Zadať môžete aj účel podpisovania daného dokumentu, no nie je to podmienkou.

Kliknite myšou na Podpísať, prípadne pridajte ďalšie informácie kliknutím na Podrobnosti.

office_19

Po kliknutí na OK a Podpísať Softvér ProID si vyžiada PIN k Vašej Smart karte. Zadajte ho a kliknite na OK.

office_6

V informačnom okne o úspešnosti podpisu kliknite na OK.

office_7

Platnosť digitálneho podpisu overíme cez Súbor - Informácie.

 

Poznámka: Akákoľvek následná zmena, či úprava dokumentu daný podpis zneplatní.

V prípade, že nie je možné overiť totožnosť certifikačnej autority vloženého digitálneho podpisu, nemáte správne nainštalovaný platný certifikát certifikačnej autority E-cert.