karty.uniza.sk

Aktuálne oznamy o preukazoch na čipových kartách na Žilinskej univerzite

 

[22.08.2016] Skrátenie otváracích hodín v utorok 23.08.2016

V utorok23.08.2016 bude pracovisko vydávania identifikačných preukazov otvorené len v čase 08:00 - 11:00 hod. Ďakujeme

[29.10.2015] Preukaz ŽSSK pre časové cestovné lístky na železnici

Uvedený preukaz sa vydáva na železničnej stanici na základe preukazu totožnosti, fotografie, preukazu študenta vo forme čipovej karty, vyplnenej prednej a zadnej strany žiadanky. Potvrdenie o návšteve školy v príslušnom akademickom roku na zadnej strane žiadanky sa nevyžaduje, z dôvodu možnosti overenia údajov prostredníctvom karty študenta.

Najčastejšie otázky ohľadom prolongácie kariet

Nezaplatil som doplatok EMBASE 2€. Ako má postupovať keď mám záujem?
Stačí ak doplatíte 2€ na rovnaký variabilný symbol ako platbu za známku. 

Neobjednal som si žiadnu prolongačnú známku. Dá sa ešte teraz?
Nie, ľutujeme ale známky noISIC boli objednané len v reálnom počte objednaných kusov. Študenti denného štúdia si musia zakúpiť už len prolongačnú známku ISIC

Objednal som si noISIC ale chcem ISIC, čo teraz?
Stačí ak doplatíte 10€ na variabilný symbol 53121.

Môžem mať EMBASE s noISIC známkou?
Áno, členstvo v systéme nevyžaduje licenciu ISIC

Potrebuje systém EMBASE (Transcard) ak nevyužívam SAD a cestujem len vlakmi?
Nie, pre využitie preukazu pre bezplatnú prepravu na železnici Vám plne postačuje prolongovaný preukaz, bez EMBASE.