karty.uniza.sk

Aktuálne oznamy o preukazoch na čipových kartách na Žilinskej univerzite

 

[19.05.2016] Stredisko vydávania čipových kariet bude od 01.06.2016 natrvalo presťahované na AA018

Od 01.06.2016 bude Pracovisko identifikačných preukazov natrvalo presťahované na prízemie rektorátu ŽU, do miestnosti AA018. Tu sa bude realizovať tlač nových preukazov aj predlžovanie ich platnosti.

[29.10.2015] Preukaz ŽSSK pre časové cestovné lístky na železnici

Uvedený preukaz sa vydáva na železničnej stanici na základe preukazu totožnosti, fotografie, preukazu študenta vo forme čipovej karty, vyplnenej prednej a zadnej strany žiadanky. Potvrdenie o návšteve školy v príslušnom akademickom roku na zadnej strane žiadanky sa nevyžaduje, z dôvodu možnosti overenia údajov prostredníctvom karty študenta.

Najčastejšie otázky ohľadom prolongácie kariet

Nezaplatil som doplatok EMBASE 2€. Ako má postupovať keď mám záujem?
Stačí ak doplatíte 2€ na rovnaký variabilný symbol ako platbu za známku. 

Neobjednal som si žiadnu prolongačnú známku. Dá sa ešte teraz?
Nie, ľutujeme ale známky noISIC boli objednané len v reálnom počte objednaných kusov. Študenti denného štúdia si musia zakúpiť už len prolongačnú známku ISIC

Objednal som si noISIC ale chcem ISIC, čo teraz?
Stačí ak doplatíte 10€ na variabilný symbol 53121.

Môžem mať EMBASE s noISIC známkou?
Áno, členstvo v systéme nevyžaduje licenciu ISIC

Potrebuje systém EMBASE (Transcard) ak nevyužívam SAD a cestujem len vlakmi?
Nie, pre využitie preukazu pre bezplatnú prepravu na železnici Vám plne postačuje prolongovaný preukaz, bez EMBASE.