karty.uniza.sk

Aktuálne oznamy o preukazoch na čipových kartách na Žilinskej univerzite

 

[03.11.2016] Spustenie nového systému pre spracovanie požiadaviek pre IKT podporu používateľov na Žilinskej univerzite.

Centrum IKT ŽU spustilo nový systém pre spracovávanie požiadaviek pre IKT podporu používateľov.
V prípade problémov s využívaním Identifikačných preukazov na čipových kartách, prosíme o využívanie tohoto systému vytvorením nového ticketu s témov Indetifikačné preukazy na ČK, ďakujeme.

Systém je na adrese www.helpdesk.uniza.sk

[01.11.2016] Blokovanie neprolongovaných preukazov od 21.11.2016

Upozorňujeme študentov na povinnosť predĺženia platnosti preukazu študenta pre aktuálny AR. Preukazy, ktoré nebudú k 21.11.2016 prolongované známkou 09/2017 budú zablokované a nebude študentom umožnený prístup do IS vzdelávanie, stravovacieho zariadenia, knižnice atď...
viac info v menu Ako prolongovať preukaz

Po 15.10. je poplatok za prolongáciu navýšený o 1€ (viď cenník poplatok)

[29.10.2015] Preukaz ŽSSK pre časové cestovné lístky na železnici

Uvedený preukaz sa vydáva na železničnej stanici na základe preukazu totožnosti, fotografie, preukazu študenta vo forme čipovej karty, vyplnenej prednej a zadnej strany žiadanky. Potvrdenie o návšteve školy v príslušnom akademickom roku na zadnej strane žiadanky sa nevyžaduje, z dôvodu možnosti overenia údajov prostredníctvom karty študenta.

Najčastejšie otázky ohľadom prolongácie kariet

Nezaplatil som doplatok EMBASE 2€. Ako má postupovať keď mám záujem?
Stačí ak doplatíte 2€ na rovnaký variabilný symbol ako platbu za známku. 

Neobjednal som si žiadnu prolongačnú známku. Dá sa ešte teraz?
Nie, ľutujeme ale známky noISIC boli objednané len v reálnom počte objednaných kusov. Študenti denného štúdia si musia zakúpiť už len prolongačnú známku ISIC

Objednal som si noISIC ale chcem ISIC, čo teraz?
Stačí ak doplatíte 10€ na variabilný symbol 53121.

Môžem mať EMBASE s noISIC známkou?
Áno, členstvo v systéme nevyžaduje licenciu ISIC

Potrebuje systém EMBASE (Transcard) ak nevyužívam SAD a cestujem len vlakmi?
Nie, pre využitie preukazu pre bezplatnú prepravu na železnici Vám plne postačuje prolongovaný preukaz, bez EMBASE.