karty.uniza.sk

Aktuálne oznamy o preukazoch na čipových kartách na Žilinskej univerzite

[13.08.2019] Prolongácia preukazov študenta pre AR 2019/2020

Predlžovanie platnosti preukazov sa bude realizovať od pondelka 02.09.2019 do konca mesiaca v miestnosti AA018 v čase od 08:00-15:00 hod.

Podmienky pre prolongáciu: Platnosť preukazu z predchádzajúceho AR je až do 30.09.2019 (okrem končiacich študentov). Viac informácií v časti Ako prolongovať preukaz

[03.11.2016] Spustenie nového systému pre spracovanie požiadaviek pre IKT podporu používateľov na Žilinskej univerzite.

Centrum IKT ŽU spustilo nový systém pre spracovávanie požiadaviek pre IKT podporu používateľov.
V prípade problémov s využívaním Identifikačných preukazov na čipových kartách, prosíme o využívanie tohoto systému vytvorením nového ticketu s témov Indetifikačné preukazy na ČK, ďakujeme.

Systém je na adrese www.helpdesk.uniza.sk

[29.10.2015] Preukaz ŽSSK pre časové cestovné lístky na železnici

Uvedený preukaz sa vydáva na železničnej stanici na základe preukazu totožnosti, fotografie, preukazu študenta vo forme čipovej karty, vyplnenej prednej a zadnej strany žiadanky. Potvrdenie o návšteve školy v príslušnom akademickom roku na zadnej strane žiadanky sa nevyžaduje, z dôvodu možnosti overenia údajov prostredníctvom karty študenta.

Najčastejšie otázky ohľadom prolongácie kariet


Prečo mi neplatí študentský preukaz ISIC v 3. ročníku bakalárskeho štúdia po 30. júni, aj keď som prijatý/-á a zapísaný/-á na ďalšie štúdium?
Pretože podľa Zákona o vysokých školách štúdium končí dňom úspešnej štátnej skúšky a ďalšie začína 1. septembra, aj keď bol zápis pred týmto termínom. V čase medzi týmito štúdiami je preto preukaz neplatný dovtedy, kým nebude prolongovaný na ďalší akademický rok.

Aký je rozdiel medzi prolongačnou známkou ISIC a noISIC?
S prolongačnou známkou noISIC (za 2€) študent nemá nárok na komerčné zľavy, ktoré karta ISIC inak poskytuje.

Kedy mám zaplatiť za prolongačnú známku a kedy prísť prolongovať kartu? 
Kartu treba prísť prolongovať v septembri až po zápise do ďalšieho ročníka. Zaplatiť za prolongačnú známku treba minimálne tri dni pred prolongáciou.

Nezaplatil som doplatok TRANSCARD 3€. Ako má postupovať keď mám záujem?
Stačí ak doplatíte 3€ na rovnaký variabilný symbol ako platbu za známku.

Neobjednal som si žiadnu prolongačnú známku. Čo teraz?
Netreba robiť nič. Študenti denného štúdia majú automaticky nárok na prolongačnú známku ISIC, ktorú si zaplatia a následne prolongujú kartu ISIC v septembri.

Objednal som si noISIC ale chcem ISIC, čo teraz?
Stačí ak doplatíte 10€ s variabilným symbolom 53121.

Môžem mať TRANSCARD s noISIC známkou?
Áno, členstvo v systéme nevyžaduje licenciu ISIC.

Potrebujem systém TRANSCARD ak nevyužívam SAD a cestujem len vlakmi?
Nie, pre využitie preukazu pre bezplatnú prepravu na železnici Vám plne postačuje prolongovaný preukaz, bez TRANSCARD.